De ‘Prins van Luik-School’ gelegen op een rustig, groen terrein aan de Av. de la Gombé, is een zelfstandige, niet-gesubsidieerde Vlaamse basisschool met een bijzondere opdracht in RD Congo. Onze Belgische Nederlandstalige basisschool met Vlaams leerplan wil in de eerste plaats Nederlandstalige kinderen de mogelijkheid bieden alle lessen in het Nederlands te volgen, met als doel hen bij terugkeer naar Vlaanderen of Nederland onmiddellijk aansluiting te laten vinden in een Vlaamse of Nederlandse school. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen in België en Nederland zijn vergelijkbaar.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs en is de eindverantwoordelijke voor het beleid. De bestuursraad schept de noodzakelijke voorwaarden voor optimaal onderwijs.

De school hanteert moderne handleidingen en werkvormen om de eindtermen te realiseren.

In ons leerstofaanbod leggen wij steeds de link met de Belgische en Nederlandse cultuur en samenleving. Wij zorgen ervoor dat de voeling met het moederland behouden blijft en gaan op zoek naar gelijkenissen om de integratie in het gastland Congo te vergemakkelijken.

De Prins van Luikschool is een uniek concept, is zoveel meer dan een school!

Onze leerlingen, hun ouders, onze Nederlandstalige vrienden verlaten de Prins van Luikschool nooit helemaal.

Onze school telt twee kleuterklassen: een instapklas en 1ste kleuterklas en een 2de en 3de kleuterklas (graadsklas)

Verder zijn er vier lagere klassen. Het 1ste leerjaar, het 2de leerjaar (groep 3 en 4), een graadklas 3de en 4de lj. (groep 5 en 6) en een graadklas 5de en 6de lj. (groep 7 en 8).

Onze kleine school, met zo’n 55 kinderen, 5 leerkrachten, één administrator, en 3 logistieke helpers, tracht in zijn dagelijkse opdracht oog te hebben voor de eigenheid, mogelijkheden en beperktheden van ieder kind. Het werken in graadklassen biedt dan ook ruim de mogelijkheid om gedifferentieerd te werken. Een kind met moeilijkheden voor bepaalde vakken of vakonderdelen, kan nog even aansluiting vinden bij een vorige klasgroep. Zo ook is de kennis van het Frans van kind tot kind sterk verschillend. De leerlingen sluiten aan bij een groep die het dichtst bij hun voorkennis aanleunt.